Bóng bay phát nổ khiển 2 người phải nhập viện

Bóng bay phát nổ khiển 2 người phải nhập viện

Vừa qua bệnh việc Xanh Pôn đã phải tiếp nhận 2 trường hợp bị bỏng rất sâu do bóng bay phát nổ.

 

Bình luận