Bốc thăm chia bảng World Cup 2018

Bốc thăm chia bảng World Cup 2018

  Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp nằm ở những bảng đấu dễ chịu sau lễ bốc thăm.

Bình luận