Bộ trưởng TTTT Nguyễn Mạnh Hùng: 100 triệu thông tin bằng tiếng Việt trên mạng xã hội mỗi ngày

Bộ trưởng TTTT Nguyễn Mạnh Hùng: 100 triệu thông tin bằng tiếng Việt trên mạng xã hội mỗi ngày

 Bộ trưởng TTTT Nguyễn Mạnh Hùng có 6 phút để trả lời. Đây là lần đầu tiên ông Hùng đăng đàn trước Quốc hội.

Bình luận