Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói về giải pháp 3 chân kiềng phát triển ngành Y tế

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói về giải pháp 3 chân kiềng phát triển ngành Y tế

 Giải trình trước Quốc hội sáng 27/10 về một số vấn đề của ngành Y tế mà các đại biểu quan tâm, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Bộ đang triển khai giải pháp “3 chân kiềng” để phát triển ngành Y tế.

 

Bình luận