Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ về kết quả phiếu tín nhiệm

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ về kết quả phiếu tín nhiệm

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ với PV, kết quả phiếu tín nhiệm lần này được cải thiện so với lần trước là nhờ sự nỗ lực của toàn ngành

Bình luận