Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Mattis gặp gỡ tại TP.HCM

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Mattis gặp gỡ tại TP.HCM

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thông báo với Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch ông vừa đến sân bay Biên Hòa để thảo luận về dự án tẩy độc dioxin tại đây.

Bình luận