Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói về kiểm tra các dự án BOT

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói về kiểm tra các dự án BOT

Liên quan đến các dự án BOT, theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, có doanh nghiệp đầu tư rất tốt, kiểm soát trung thực, nhưng có doanh nghiệp trong quá trình đầu tư chưa đạt yêu cầu nhưng đã thu phí.

Bình luận