Bộ Ngoại giao nói xây dựng Luật An ninh mạng là cần thiết

Bộ Ngoại giao nói xây dựng Luật An ninh mạng là cần thiết

Trả lời họp báo chiều 14/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho rằng việc xây dựng dự luật an ninh mạng là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

 

Bình luận