Bộ Ngoại giao hướng dẫn pháp lý cho gia đình Đoàn Thị Hương

Thông cáo của Bộ Ngoại giao vừa cho biết, đại diện Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao gặp gia đình công dân Đoàn Thị Hương để giải thích tiến trình tố tụng của vụ án và hướng dẫn gia đình về việc hỗ trợ pháp lý cho Đoàn Thị Hương theo đúng quy định của pháp luật nước sở tại và thông lệ quốc tế.

Cục Lãnh sự cũng đã thông báo cho gia đình công dân Đoàn Thị Hương về việc thăm lãnh sự và sức khỏe của Đoàn Thị Hương.

Bình luận