'Biên chế phình to vì cán bộ được bao cấp hơn cả thời bao cấp'

'Biên chế phình to vì cán bộ được bao cấp hơn cả thời bao cấp'

Lý giải nguyên nhân nhiều người thích vào Nhà nước, phó giáo sư Nguyễn Trọng Phúc cho rằng đó là tâm lý thích ổn định, thích bao cấp.

Bình luận