Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói về ‘thành phố thông minh’

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói về ‘thành phố thông minh’

Sáng 25.10.2017, UBND TP.HCM đã phối hợp với Tổ chức Công nghiệp toàn diện Châu Á – Châu Đại Dương và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc tế về Thành phố thông minh 2017.  

Bình luận