Bệnh của người nghèo

Bệnh của người nghèo

Thay vì trái tim của bạn đập nhanh hơn, tại sao bạn không hành động nhanh hơn một chút; thay vì chỉ nghĩ về nó, tại sao không làm một cái gì đó để đạt được nó. 

Người nghèo thất bại bởi vì đều có cùng một thái độ và cách sống chung: Là cả cuộc đời của họ chỉ biết chờ đợi.

Bình luận