Bản tin VnTube trong ngày 25-02-2017: Đại diện Facebook tiết lộ: Việt Nam có khoảng 50 triệu phú 9X

Bản tin VnTube trong ngày 25-02-2017: Đại diện Facebook tiết lộ: Việt Nam có khoảng 50 triệu phú 9X

Bản tin VNtube trong ngày 25-02-2017 có những nội dung chính sau đây: 

- Quận 1 kiên quyết giành lại vỉa hè

- TP.HCM tổ chức lễ hội ánh sáng 2 lần trong năm 2017

- Đại diện Facebook tiết lộ:  Việt Nam có khoảng 50 triệu phú 9X

- Hà Nội bố trí cán bộ làm sáng thứ 7 để giải quyết công việc

- Tổng thống Trump lên tiếng về Biển Đông

- Thứ sáu thong thả ở Nhật Bản

- 30.000 người kêu gọi ông Obama làm tổng thống Pháp

Bình luận