Bài phát biểu khiến NATO bất an của ông Trump

Bài phát biểu khiến NATO bất an của ông Trump

Ông Trump đã khiến các đồng minh châu Âu bất an khi trách móc họ không đóng góp tài chính nhưng né tránh tái khẳng định cam kết phòng vệ tập thể với NATO. 

Bình luận