Áo dài - Quốc phục Việt Nam cần thiết một quy chuẩn

Áo dài - Quốc phục Việt Nam cần thiết một quy chuẩn

Rõ ràng chúng ta không biết phải hiểu theo nghĩa nào, áo dài đang “được” cách tân hay “bị” cách tân, chưa có một thời kỳ nào mà trang phục này lại được sáng tạo nhiều đến như vậy. Cũng chính vì lý do đó, rất nhiều nhà chuyên môn đã nghĩ đến việc cần phải có một quy chuẩn về những trang phục được công nhận là quốc phục, mà cụ thể ở đây là áo dài.

Bình luận