“ÁN CHẤN ĐỘNG” VÀ CHỈ DẤU CẢI CÁCH

“ÁN CHẤN ĐỘNG” VÀ CHỈ DẤU CẢI CÁCH

Bên cạnh việc đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ án kinh tế và tham nhũng lớn, được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm, các tòa án đã giải quyết được 193.133 vụ việc, đặc biệt chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội.

Bình luận