Ai sẽ bảo vệ chúng ta khi bị lấy cắp, làm giả tài khoản facebook?

Ai sẽ bảo vệ chúng ta khi bị lấy cắp, làm giả tài khoản facebook?

Những chuyện facebook mạo danh gây tổn hại về uy tín, danh tiếng, kinh tế cho tổ chức, cá nhân có vị trí trong xã hội thì bạn có thể tra trên các thanh công cụ, nhiều vô kể. Chỉ cần một tài khoản được cộng đồng quan tâm có sức ảnh hưởng thì khả năng có những phiên bản giả mạo gần như là tuyệt đối. 

Bình luận