"Ai bắt họ phải giảm giá, ai bắt họ phải cho?"

"Ai bắt họ phải giảm giá, ai bắt họ phải cho?"

Dư luận phần nào đồng tình với nỗi khổ của người bán, thế nhưng vì sao khách mua hoa bỗng nhiên bị gắn mác tội đồ của người đi "ép giá, chờ xài miễn phí"?

Bình luận