6 đại án gây chấn động dư luận

6 đại án gây chấn động dư luận

Từ đây đến những tháng đầu năm 2017, 6 đại án tham nhũng từng gây chấn động dư luận sẽ lần lượt bị đưa ra xét xử. Đó là chỉ đạo nhất quán của Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Trung ương (gọi tắt là Ban Chỉ đạo PCTN TW).

Bình luận