400 trên miền ".VN" bị tấn công trong dịp Tết

Trong dịp Tết vừa rồi có tới 399 website ".vn" bị tấn công, trong đó có 6 website của các cơ quan nhà nước.

Bình luận