30-4 nhớ về câu chuyện 4 người lính trên chiếc xe tăng 390

30-4 nhớ về câu chuyện 4 người lính trên chiếc xe tăng 390

“Người lính được giao nhiệm vụ trọng đại đánh, đánh vào hang ổ cuối cùng, tâm tư tình cảm lúc ấy phải nói là vô cùng rạo rực, và cũng đã nghĩ, đồng đội ngày mai đánh vào Sài Gòn ai còn? Ai mất đây?”

Bình luận