3 yếu tố để tạo thành một đất nước mạnh hay một đất nước nghèo là gì?

3 yếu tố để tạo thành một đất nước mạnh hay một đất nước nghèo là gì?

Vì sao có nước giàu - nước nghèoMột clip đáng xem để hiểu vì sao có những quốc gia giàu có và có những quốc gia kém phát triển. 
3 yếu tố quan trọng để tạo thành một đất nước mạnh hay gây ra một đất nước nghèo là gì? 
Và bài học mà bạn cần rút ra cho chính mình 
Cre: School of Life 

 

Bình luận