10 quy luật cuộc sống bạn nên khắc ghi để vượt qua mọi sóng gió cuộc đời

10 quy luật cuộc sống bạn nên khắc ghi để vượt qua mọi sóng gió cuộc đời

10 quy luật cuộc sống bạn nên khắc ghi để vượt qua mọi sóng gió cuộc đời

1.Nếu ai đó khiến bạn tổn thương hết lần này đến lần khác thì hãy xem họ như 1 tờ giấy nhám. Chúng chà sát và gây đau đớn cho ta. Nhưng cuối cùng bạn trở lên sáng bóng và họ chỉ là một tờ giấy bỏ đi.

2.Khi đói, bạn có 1 miếng bánh, bạn hạnh phúc hơn tôi. Chia đôi một nửa, đó gọi là huynh đệ, chia cho tôi hai phần ba, đó chính là người yêu. Chia cho tôi tất cả, đó là ba mẹ. Nhưng dấu miếng bánh đó đi, bảo rằng “tôi cũng đói”, đó chính là xã hội!

 

3. Chẳng có ai là lí do hạnh phúc của bạn cả, trừ chính bản thân bạn

Bình luận